Teater Fenestra

- Modern Teater -

+(46) 739 56 12 80

Intervju av elever från Calle Flygare.

Filip Gisslén och Nesma Saleh som just nu studerar på Calle Flygare Teaterskola, hörde av sig till oss för en intervju till ett kompendium över olika teatrar i Stockholm.

När och varför skapades Teater Fenestra?
När vi gick på Calle Flygare ville vi göra något utöver skolan, Christopher Lehmann tog tag i saken och skrev ett manus. "Gemensamt utrymme" blev vår första pjäs tillsammans och spelades 2011 på Folkets scen, Skånegatan. Det var ett trevande och ett undersökande men ett otroligt givande arbete. Att sätta upp egna föreställningar var något som passade oss och vi fortsatte att spela tillsammans. 2012, i samband med att vi spelade Lars Noréns Kyla, gjorde vi slag i saken och bildade en ideell förening - Teater Fenestra. Idag är vi fem stycken som är med i teatern och vi har alla samma mål; Teater som väcker debatt och berör.

Ungefär hur många produktioner görs per år? Har ni någon kommande produktion som ni vill göra reklam för?
Vi gör i nuläget en produktion per år eftersom vi som är med i Fenestra har, utöver teatern, studier och jobb vid sidan av. I framtiden skulle vi gärna göra en produktion på våren och en på hösten, men just nu satsar vi helhjärtat på en produktion och gör några gästspel däremellan. I nuläget håller vi och på planerar nästkommande års produktion så håll utkik på vår hemsida för mer info!

Arbetar teatern med en fast grupp skådespelare eller tas det in nya till varje produktion? Hur fungerar rekryteringsprocessen?
Vi är fem stycken som driver Teater Fenestra och tar därför nästan alltid in externa skådespelare, scenografer och kostymörer. Både för att produktionerna ofta kräver fler personer men också för att ge en plattform för unga scenkonstnärer som vill utvecklas och få erfarenhet av att arbeta med teater.

När vi vet vad för roller som behöver tillsättas lägger vi ut info på våra kanaler och olika sidor för skådespelare och scenarbetare. Sedan kallar vi de som vi tycker passar på audition eller intervju och väljer de vi tycker går i linje med vårt tänk och våra visioner. Vi tror mycket på att testa saker och är därför inte rädda för att ta in människor som inte har så mycket erfarenhet av teater. Vi tycker att drivet och viljan är viktigast, det andra lär man sig på vägen.

Antar att detta varierar från produktion till produktion, men om vi tar den senaste (”Någon har sagt: Det största och vackraste tar också fortast slut”). Hur lång tid innan premiären börjar ni repa?
Repperioden börjar 3-4 månader innan premiär men planeringen börjar oftast ett halvår innan. Vi har möten där vi sitter och spånar på vad vi vill spela härnäst och vad som skulle passa oss. När repen sedan börjar så jobbar vi ganska intensivt. I framtiden hoppas vi att kunna erbjuda en fast lön till samtliga inblandade och då kunna ställa andra krav på närvaro, men i nuläget så handlar det mycket om ett puzzlande för att få ihop rep med det övriga livet. I alla produktioner som vi har haft så har vi förundrats över hur mycket tid och själ alla lägger ner, det är fantastiskt och oerhört kul att se en föreställning växa fram och se hur alla utvecklas!

Under ”om oss”-fliken på hemsidan står det ”Jämställdhet och mångfald ligger oss varmt om hjärtat”. Hur tar sig detta uttryck? Kan du berätta lite mer om teaterns värdegrund och vision?
Representation är oerhört viktigt för oss och något vi praktiserar i varje föreställning. Det finns ingen mening att ha stadgar som inkluderar om man inte aktivt arbetar för det i produktionerna. Det tar sig uttryck i att vi försöker spela pjäser som på något sätt ifrågasätter lagda normer som vi har. Det handlar mycket om att lyfta marginaliserade grupper och visa på mångfald i vår ensemble. Vi tror att alla vill kunna känna igen sig i de på scenen, kunna se sig själv bli representerad eller få sin historia berättad och då måste ensemblen spegla hur samhället ser ut, på riktigt.

Vi ser det som två sidor - det kommenterade och det okommenterade. Det kommenterade handlar om att prata klarspråk och vara tydlig med ett problem som vi vill belysa, till exempel rasism och hur det tar sig uttryck. Det okommenterade är att illustrera och lyfta upp ett problem och porträttera det med människor som sällan syns i de sammanhangen, till exempel en kärlekshistoria mellan två män som handlar om relationsproblem - som alla stöter på - där fokuset inte ligger på att de är ett homosexuellt par. Oftast blandar vi de här två sidorna i en föreställning och försöker skapa en bra balansgång mellan att visa och berätta.

Vad är viktigt för er i valet av pjäs?
Det vi ser till när vi väljer pjäs är framförallt hur aktuell den är i dagens samhälle. Vi vill spela dramatik som berör och upprör, som trycker på de bekväma punkterna hos vår publik. Det kan handla om att ifrågasätta gamla mönster och vara samhällskritiskt. Gärna med någon tvist som lämnar åskådaren med funderingar och uppmanar till debatt. Vi vill, med våra pjäser, ge en röst till de som sällan eller aldrig hörs.

Spelar ni endast i Stockholm eller åker ni också runt i landet?
Vi spelar mestadels i Stockholm på olika platser, vi har ingen fast scen utan gästspelar hos andra teatrar. Det är ett noggrant val vilken scen vi ska spela på, den ska passa våra visioner och vara tillgänglig. Vi har oftast haft en scen som vi spelat de flesta föreställningarna på och sedan gästspelat på olika ställen så som Oktoberteatern i Södertälje, Boulevardteatern på Söder och Stadsteatern mitt i city. Vi har gjort några gästspel nere i Göteborg också, där vi har spelat för skolor och för allmänheten.

Får teatern bidrag och i så fall varifrån?
Att söka bidrag är nästan halva jobbet med att driva en teater. Vi söker ständigt efter stöd till våra produktioner och ju mer etablerade vi blir och ju mer erfarenhet vi får desto större blir beloppen. Vårt mål är självklart att kunna erbjuda samtliga inblandade en fast lön som motsvarar det enorma arbete de lägger ner. De bidragen vi har fått hittills har varit ifrån Stockholms Kulturstad och Idéer för livet.

Vill du läsa kompendiet i sin helhet med alla intervjuer ifrån andra teatrar kan du ladda ner det här: Kompendium

Hemsidan är skapad av Teater Fenestra och dess innehåll upphovsrättsskyddat.